Izatezko bikoteen baja udal erregistroan

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Barrio Elexalde, 1 kalean dauden udal bulegoetan bidera daitezke. Informazio gehiago 94 625 47 22 telefonoan.

Dokumentazioa

Izapide honen hirugarren pausuan honako dokumentazioa erantsi behar da:

  • Erroldatze-ziurtagiria
  • Nortasun-agiria
  • Besteak
  • Erregistro Zibileko ezkontza ziurtagiri
  • Bikoteko kide batek besteari elkartasunaren bukaeraren komunikazioa
  • Bikoteko kide baten heriotza ziurtagiria

Legezko informazioa

  • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea
  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa
  • Toki Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legea
  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 42.4 artikuluan zehaztutako jakinarazpenak igortzeko irizpideak ezartzen dituen 1999ko apirilaren 14ko Agindua
  • Espainiako Kode Zibila
  • Izatezko Bikoteak arautzen dituen maiatzaren 7ko 2/2003 Legea
  • Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea
  • Izatezko bikoteen zerga-araubideari buruzko urriaren 30eko 8/2003 Foru Araua
  • Euskal Autonomia Erkidegoko Izatezko Bikoteen Erregistroaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 22ko 124/2004 Dekretua

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Barrio Elexalde, 1 kalean dauden udal bulegoetan bidera daitezke. Informazio gehiago 94 625 47 22 telefonoan.