Udalbatza

Mendatako Osoko bilkura Zinegotzi guztiek osatzen dute eta Mendatako Alkatea bere buru da.

Alkatea

Joseba Mallea Lamikiz jn. (EAJ-PNV)

Zinegotziak

Irune Bengoetxea Mirandona (EAJ-PNV)
Juan Tomas Lejarcegi Zubizarreta (EAJ-PNV)
Olga Mandaluniz Olabarriaga (EAJ-PNV)
Jose Karmelo Aranas Legarra (EAJ-PNV)
Josu Imanol Erleaga Abaitua (EH BILDU)
Lina Maria Arrien Ensunza (BILDU)

 

Ohiko bilkurak hilean behin egiten dira, hileko azken asteazkenean, arratsaldeko 19:30ean. Informazio gehiago nahi izanez gero, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 22 artikulua kontsultatu.

Tokiko Gobernu Batzarra

Mendatako plenoa osatzeko saioak erabaki zuen beharrezkoa zela Tokiko Gobernu Batzordea eratzea udal kudeaketa arinagoa izan dadin.

Alkateak eta berak izendatutako zinegotziek osatzen dute. Zinegotzi kopurua ezin izango da izan udalbatzak legez izan behar dituen kideen kopuruaren herena baino handiagoa eta Osoko bilkuran jakinaraziko da nortzuk diren.

Alkatea

Joseba Mallea Lamikiz jn. (EAJ)

Zinegotziak

Irune Bengoetxea Mirandona and. (EAJ)
Juan Tomas Lejarzegi Zubizarreta jn. (EAJ)

Mendatako Tokiko Gobernu Batzordearen saioak hamabost egunez behin egiten da.

Informazio gehiago nahi izanez gero, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 23 artikulua kontsultatu.

  • EAJ-PNV
  • Bildu

Korporazioa