Hirigintza Batzordea

Hirigintza Batzordearen osaera
Kideak Partidua
Joseba Mallea Lamikiz jn. (Batzordeburua) EAJ-PNV
Irune Bengoetxea Mirandona and. (Bokala) EAJ-PNV
Josu Imanol Erleaga Abaitua jn. (Bokala) BILDU